Durada

Del 12 de setembre de 2019 al 19 de juny de 2020.

Gestió del menjador

El menjador està gestionat per l’empresa SERCODAGA

Menús

Tots els menús són elaborats de manera casolana, amb aliments de primera qualitat, productes ecològics, de proximitat i de temporada.

Podeu consultar els menús mensuals, aquí.

Al·lèrgies i intoleràncies

Al·lergies tipificades.

Es fan menús adaptats als alumnes que ho necessitin, tant per causes mèdiques com per creences religioses. També s’ofereix menú vegetarià durant tot el curs.

Pels infants que, a causa d’algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentària, necessitin gaudir de menús especials adaptats, és requisit imprescindible aportar un Certificat Mèdic d’un metge especialista. Llei 17/2011 de seguretat alimentària i nutrició. 

Preus (2019-20)

Alumnat fix Alumnat esporàdic
5,96 €/menú 6,80 €/menú

Tots els usuaris podran escollir si volen fer ús de forma fixa o esporàdica del servei sense existir un màxim de dies pels alumnes esporàdics.

En cas de voler passar a servei esporàdic, cal entregar de nou la fitxa d’inscripció abans del dia 20 del mes anterior.

> Usuaris fixes

  • Per calcular l’import mansual es sumaran els dies lectius que té el mes en qüestió i es multiplicaran per 5,96 €.
  • Quan els infants fixes del servei marxin d’excursió es facilitarà als alumnes un pícnic. En cas d’excursions de més d’un dia, a partir del segon dia s’abonarà la meitat de l’import del menú.

> Usuaris esporàdics

  • Caldrà fer comanda a primera hora del matí, abans de les 9:30 a la monitora responsable del servei. El cobrament es farà mensualment en el rebut que gira SERCODAGA.

Informació addicional d’interés

  • Els dies de jornada intensiva (20 de desembre 2019 / del 8 al 19 de juny de 2020), l’horari serà de les 13h a les 16h.
  • No s’administrarà cap mena de medicament seguint la mateixa línia que l’escola.