Estem actualitzant els continguts pel curs 18-19. Valideu la informació a ampa@ampaciutatjardi.cat

L’AMPA és un espai de trobada i participació de les famílies, que facilita la prestació de serveis i organitza activitats lúdiques, culturals i formatives durant el curs.

Els serveis que ofereix l’AMPA són:

 

Per poder gaudir dels serveis, és imprescindible abonar la quota de soci/sòcia:

Quota soci un infant 40€, de 20€ pel segon infant i de 0€, a partir del tercer infant.

Aquesta quota es destina a finançar els serveis següents: assegurances de responsabilitat civil i d’accidents dels infants en l’horari d’activitats de l’AMPA, aportació de material a l’escola, subvenció de sortides, subvenció de festes escolars i la festa de final de curs, aportacions per l’adequació dels ambients i compra de materials d’ús comú, entre d’altres.