Menjador escolar

Estem actualitzant els continguts pel curs 18-19. Valideu la informació a ampa@ampaciutatjardi.cat

DURADA

Del 12 de setembre de 2018 al 21 de juny de 2019.


GESTIÓ DEL MENJADOR

El menjador està gestionat per l’empresa SERCODAGA


MENÚS

Tots els menús són elaborats de manera casolana, amb aliments de primera qualitat, productes ecològics, de proximitat i de temporada.

Podeu consultar els menús mensuals, aquí.

Menús adaptats

Es fan menús adaptats als alumnes que ho necessitin, tant per causes mèdiques com per creences religioses. També s’ofereix menú vegetarià durant tot el curs.

Al·lergies tipificades.

Pels infants que, a causa d’algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentària, necessitin gaudir de menús especials adaptats, és requisit imprescindible aportar un Certificat Mèdic d’un metge especialista. Llei 17/2011 de seguretat alimentària i nutrició. 


PREUS (curs 2018-19). 

Preus pendents de validació.

Alumnat fix.
Infants que fan ús del servei de menjador diàriament durant tot el curs.

5,75€/dia.

Quan els infants fixes del servei marxin d’excursió, portaran el pícnic que els hi donaran a l’escola.

Alumnat esporàdic
Infants que són usuaris d’un o diversos dies puntuals durant el curs.

5,96€/dia.

Caldrà fer comanda a primera hora del matí a la monitora responsable del servei. El cobrament es farà mensualment en el rebut que gira SERCODAGA.


INFORMACIÓ ADDICIONAL D’INTERÉS

  • Els dies de jornada intensiva (21 de desembre 2018 / del 10 al 21 de juny de 2018), l’horari serà de les 13h a les 16h.
  • En cas que un rebut sigui retornat, es notificarà telefònicament i es disposarà de 2 dies hàbils per pagar-lo. Si passats aquests 2 dies, SERCODAGA no ha rebut l’ingrés o el justificant conforme s’ha realitzat el pagament, automàticament l’alumnes/a no podrà gaudir del servei de menjador fins que no sigui abonat el deute pendent, amb les corresponents despeses bancàries.
  • En el cas que un alumne/a fix del servei, no faci ús del servei de menjador més de dos dies consecutius per malaltia o qualsevol altre motiu, a partir del tercer dia se li abonarà el 50% del preu del servei (3,10€ del valor del menú). Aquest abonament esfarà, si s’escau, els mesos de febrer i juliol. Els dos primers dies no es retornaran.
  • Als alumnes fixos del servei que el mes de juny es donin de baixa i passin a ser eventuals, se’ls retornarà el preu del menjar dels dies no gaudits (3,10€/dia, que és el preu que costa el menjar).