AMPA Escola Ciutat Jardí

L’Associació de Mares i Pares de l’escola Ciutat Jardí és una entitat sense ànim de lucre formada per les mares i els pares dels alumnes de l’escola que voluntàriament ho desitgen.

Alguns dels objectius de l’AMPA són:

  • L’objectiu principal de l’AMPA és aconseguir un centre públic de qualitat i millorar les condicions en que es desenvolupa la tasca educativa
  • Treballar per la millora de l’ensenyament en general, i a favor d’una escola pública catalana, laica, democràtica, participativa i de qualitat.
  • Donar suport i assistència als membres de l’Associació
  • Promoure la intervenció i participació de les mares, els pares i els/les alumnes en la gestió del Centre mitjançant els seus òrgans de representació i en les activitats el Centre.
  • Donar suport i col·laborar en les iniciatives de l’Associació d’Alumnes.
  • Col·laborar amb les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars i de serveis.
  • Promoure activitats de formació dels pares i mares.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats culturals i fisico-esportives.
  • Participar en el projecte educatiu del Centre.
  • Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Els membres de l’AMPA es reunieixen en Junta ordinària el primer dijous de cada mes. Amb un horari programat de 20 a 22h.